Yankı Haber Zonguldak Ereğli Haber Portalı

Çevik, böyle karşılık verdi!

Çevik, böyle karşılık verdi!
11 Şubat 2021 - 19:35

Karadeniz Ereğli Belediyesi bünyesinde İnşaat Mühendisi kadrosunda bulunan Mustafa Çevik, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın açıklamalarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Çevik, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş’ın, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Gülüç Irmağı üzerinde Erdemir’i karayoluna bağlayan köprülere ilişkin eleştirilerine verdiği yanıtın dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürdü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde önce Başkan Halil Posbıyık’ın danışman kadrosunda yer alan, daha sonra İnşaat Mühendisi olarak göreve başlayan Mustafa Çevik Ereğli Belediyesi yemekhanesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, bir gün önce Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş’ın kendisinin ve Başkan Posbıyık’ın ismini vererek yaptığı eleştirisine karşılık verdi.

Demirtaş’ın mühendislik bilgisi olmadığını ve tartışma konusu olan köprülerin ancak teknik bilgiye sahip kişilerce değerlendirilebileceğini savunarak şu açıklamalarda bulundu:

“ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR”

“Karadeniz Ereğli Belediyesi, anayasa ve kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, Ereğli halkının menfaatleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmekle yetkili kamu tüzel kişiliğidir.
Erdemir ve Belediyemiz arasında yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, Ereğli ve Gülüç halkının hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarımız, bürokrasi ve hukuk temelinde tüm engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık liderliğinde başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Yasal ve hukuki süreç ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarına şeffaf olarak paylaşılmaktadır.
Erdemir sektöründe, ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan gurur duyduğumuz bir firmadır. Ereğli halkı adına, Erdemir’den ekonomiye değer kattığı ölçüde üretim yaptığı çevreye ve topluma sorumlu bir kurumsal vatandaş yaklaşımıyla hareket etmesini bekliyoruz.
Yaklaşık iki yıldır devam eden süreçte, ne Belediye Başkanımız Sn. Halil Posbıyık, ne de şahsım, Gülüç Belediyesi ya da Belediye Başkanı Sn. Gökhan Demirtaş ile ilgili olumsuz bir cümle kurmamıştır.

KÖPRÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hal böyle iken, 10.02.2021 tarihinde (dün) Sn. Gökhan Demirtaş, gerekçesini anlamadığımız bir basın toplantısı düzenleyerek, şahsımı hedef alan ithamlarda bulunduğundan cevap hakkımı kullanmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.
Sn. Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Erdemir’e giriş kapısındaki Eski Gülüç Köprüsü ile ilgili “Can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu, tamamen yanlıştır” ifadesi teknik dayanaktan yoksundur. Basın açıklamasında bahsettiği rapor incelendiğinde, Erdemir’in talebi üzerine, DAL proje inşaat Ltd.Şti. tarafından 2012 yılında hazırlandığı, İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı tarafından Şubat 2015 tarihinde kontrol edildiği ve 27 Şubat 2017 tarih ve 119134 sayı ile Erdemir’e üst yazı ile gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihler arasındaki çelişki izahtan yoksundur. Ayrıca söz konusu raporun Sonuç ve Öneriler kısmında “tasam ömrü ortalama 30 yıl mertebesinde olan elastomer mesnetlerin belirli periyotlarla kontrol edilmesi ve gerekmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi önerisi uygundur” denilmektedir. Şimdi tüm sorumluluğu üstlenen Sn Gökhan Demirtaş belirli periyotlarla kontrol etmiş midir? Etti ise sonuçları hakkında bilgi vermesi mümkün müdür?
Söz konusu rapor, 1991 yılındaki zemin etüd raporu baz alınarak güncel olmayan DBYBHY-2007 deprem yönetmeliğine hazırlanmış, içeriğine bakıldığında 1991 yılında, bugünün teknolojik koşullarında bile ancak yeterli özen gösterildiğinde sağlanabilen C30 beton dayanımı baz alınarak hesaplar ve kabuller yapıldığı görülmektedir. Köprü ayaklarındaki oyulma ve çökmeler kesinlikle irdelenmemiştir.kÖPRÜ

“DEMİRTAŞ BELGEYİ PAYLAŞMALIDIR”

Sn. Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Eski Gülüç Köprüsü ile ilgili “Sorumluluğu bizim elimizdedir ve tamamen yasaldır” ifadesi ispata muhtaç ve çok iddialı bir ifadedir. Gülüç Belediyesi’nin yetki sınırlarını söz konusu köprüyü kapsayacak şekilde gösterir plan paftasını ivedilikle kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.
Sn. Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Eski Gülüç köprüsü ile ilgili “DSİ ve Karayollarının imar notlarında işlidir” ifadesi de maalesef gerçekdışıdır. 27.11.2020 tarih ve 279866 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün yazısında”… Eski Gülüç Köprüsü kurumumuz görev ve sorumluluk sahası dışındadır.” Şeklinde net olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 29.12.2020 tarih ve 850694 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü ‘nün yazısında”…Müdürlüğümüz arşivlerinde yapılan incelemede Eski Gülüç Köprüsüne ait izin, Proje veya ruhsat bulunamamıştır.” denilmektedir. Anlaşılan odur ki Sn. Demirtaş yanlış bilgilendirilmektedir. Köprünün karayolu bağlantısının yasal olduğunu ve karayolu geçiş izin belgesinin bulunduğunu ifade etmiş olup bu belgeyi kamuoyu ile hemen paylaşmalıdır.

Konunun asıl muhatabı olan Erdemir

Ayrıca belgelerin elinde olduğunu istenirse verileceğini ifade etmiştir. Oysa ki 29.09.2020 tarihinde Eski Gülüç Köprüsü konulu yazı ile Gülüç Belediyesi’nden bilgi ve belgeler istenmiş olup herhangi bir dönüş henüz olmamıştır. Sn Demirtaş basın yolu ile cevap verme gereği duymuştur.
Sn. Demirtaş Eski Gülüç Köprüsünde oluşan çatlak ve deformasyonların Erdemir tarafından onarıldığını ve Çelik konstrüksiyon ile güçlendirildiğini ifade etmiştir. Şimdi soruyorum şayet yapıldı ise güçlendirme projesi için Erdemir Gülüç Belediyesi’nden herhangi bir ruhsat almış mıdır? Almadı ise hangi gerekçe ile almamıştır. Yapılan Çelik Konstrüksiyon güçlendirmeyi fotoğrafları ile kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Ancak bahse konu köprüde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmamıştır.
Gülüç halkının seçtiği Belediye Başkanı Sn. Gökhan Demirtaş kendi kendini, yaptığı bu talihsiz basın açıklaması ile töhmet altında bırakmıştır. Oysaki konunun asıl muhatabı olan Erdemir güçlü kurumsal yapısı ile kendini savunabilecek yetiye sahip. Bünyesindeki teknik personel ve avukatları vasıtası ile konu hakkında kamuoyunu bilgilendirebilir. Erdemir’in sözcülüğü görevine gönüllü soyunması belirli yerlerden talimat aldığı yönünde izlenim yaratmaktadır. Asli görevi oyları ile seçildiği halka hizmet etmek olan Sn. Gökhan Demirtaş görev alanının dışında görev üstlenme gayreti içerisindedir.

“TAKİBİ TİTİZLİKLE YAPMAKTAYIZ”

Sn Gökhan Demirtaş bir pay istemektedir. Bu payın ne olduğunu anlamış değiliz. Eğer alması gereken Belediyeye ait gelirler varsa ve almıyorsa, görevini tam olarak yapmadığı anlamına gelir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak yasa ve hukuk çerçevesinde mücadelesini verdiğimiz almamız gereken tüm gelirlerinin takibini titizlikle yapmaktayız. Sn. Gökhan Demirtaş talep etmesi halinde teknik ve mevzuat yönünden tüm desteği kendisine vereceğimizden şüphesi olmasın.
Çaycuma İlçesi’nde, 6 Nisan 2012’de 15 kişinin öldüğü köprü faciası hala yüreklerimizi yakmaktadır. Tüm bu gayretimiz bölgemizde bir facia daha yaşanmaması içindir. Sn. Gökhan Demirtaş’ın bu sorumluluğu cansiperane bir şekilde üstlenmesi hayret vericidir.
Şimdi tüm sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Sn.Gökhan Demirtaş’a sormak istiyorum.
Basın açıklamasında sadece Eski Gülüç köprüsünden bahsetti. Peki yanında bulunan 2013 yılında yapılan yeni köprünün Yapı Ruhsatı var mıdır? Var ise kamuoyu ile derhal paylaşmalı, yok ise yasal çerçevede gerekli tüm sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Sn. Gökhan Demirtaş’ın yaptığı basın açıklamasında, derdinin halka hizmet etmek, halkın çıkarlarını savunmak olduğunu ifade etmesine rağmen yapılan açıklamaların içeriğinde Ereğli ve Gülüç halkının menfaat ve çıkarlarını savunmaktan ziyade kime ve neye hizmet ettiği maalesef anlaşılamamıştır.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”Böl, Parçala, Yönet zihniyetine sahip belirli çıkar gurupları iş başındadır. Bu zihniyetin amacı halkın menfaati değil küçük ama benim olsun şeklindedir. Sn. Gökhan Demirtaş bilerek ya da bilmeyerek bu zihniyete hizmet etmektedir. Biz bu zihniyeti, Ereğli Geleceğini Konuşuyor platformu kurulduktan sonra Halkın seçtiği Belediye başkanını ve ilçenin mülki amiri Sn. kaymakamımızı toplantıya çağırmayarak Ereğli’deki birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermeye çalıştığında çok net gördük.
Sn. Gökhan Demirtaş’ı, ömrünün 25 yılını Ereğli halkının yüksek teveccühü ile Ereğli halkına hizmet etmiş Sn. Halil Posbıyık’ın bilgi ve tecrübesinden faydalanmaya davet ediyorum. Ereğli halkından aldığı yetki ile Ereğli halkının üstünde hiçbir güç tanımayan Sn. Halil Posbıyık bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Ereğli halkının menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir.
Tüm bu süreçte amacı Ereğli halkının menfaati ve çıkarlarını korumak olan, siyasi görüşüne bakılmaksızın, herkes ile omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.